Msze Święte

KOBYLNICA

Msze św. w niedzielę

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

Msze św. w dzień powszedni
18:00

Podczas Mszy św. jest

możliwość przystąpienia do spowiedzi


ŁOSINO

Msza św. w niedzielę

9:00


SIERAKOWO

Msza św. w niedzielę

10:30

Msza św. w czwartek

16:00


BOLESŁAWICE

Msza św. w niedzielę

12:00

 

Kontakt

Kancelaria parafialna czynna w:

Podana godzina jest orientacyjna - kancelaria jest czynna po Liturgii wieczornej 

Poniedziałek w godzinach 18:30-19:00

Środę w godzinach 18:30-19:00

Piątek w godzinach 18:30-19:00

W czasie kolędy pn, śr, pt 9:30-10:30

 

Dane kontaktowe:

 ul. Główna 65

76-251 Kobylnica

 

Nr telefonu: 59 842 90 29


Nr konta parafialnego:
BS Sławno Filia w Kobylnicy
nr 16 9317 0002 0090 1554 2000 0010

Polecamy

FORMUŁA KOMUNII DUCHOWEJ !!!

FORMUŁA KOMUNII DUCHOWEJ:

1.     W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

2.     Akt żalu: Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.

Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto błagam Najświętszą Maryję Pannę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego

 

3.     Ojcze nasz …

 

4.     Jezu mój Pragnę Cię przyjąć z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy . Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie .

 

A na koniec modlitwy:

 

5.     Jezu pragnę Cię przyjąć z taką wiarą, nadzieją i miłością, jak Maryja w chwili Zwiastowania. Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Amen.

 

6.           Modlitwa „Anioł Pański”

Z OSTATNIEJ CHWILI!!!

Zarządzenie księdza Biskupa ordynariusza z dnia 26 marca 2020:

 

I. Dyspensa

Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. została prolongowana i rozszerzono jej zakres na wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz inne osoby przebywające na terenie diecezji, i obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z odprawianymi w kościołach Mszami św., nabożeństwami i rekolekcjami, transmitowanymi za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 

II. Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach

Kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów, a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już w minionych dniach zarządzam, że od 26 marca br. do 11 kwietnia br., celebrowanie wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego będzie się odbywało bez obecności wiernych świeckich przy zamkniętych drzwiach kościołów.

Wszystkie Msze św. będą sprawowane według ustalonego parafialnego porządku Mszy św. Zamówiona intencja Mszy św. zostanie odprawiona.

Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „... gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasnogórskim i modlitwą za diecezję, która każdego dnia płynie do Boga z naszych świątyń.

Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny stają się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzącymi rodzinę Kościoła naszej diecezji. Proszę Was, bądźmy razem codziennie o godz. 20.30.

III. Sakrament pokuty i pojednania

Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, o ile zawiera mocne postanowienie i pragnienie przystąpienia jak najszybciej do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

W związku z tym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie.


Nieuprawnione jest korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci.

Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). W przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.

 

IV. Komunia święta

Ze względu na zaistniałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

Dzieci uczestniczące we Mszach św. w pierwsze piątki, także proszę o przyjmowanie Komunii św. duchowej. Rodziców, katechetów i duszpasterzy, którzy prowadzą lekcję katechezy poprzez Internet, proszę o zachęcenie dzieci do modlitwy w te dni.

VIII. Pogrzeb

Msza żałobna z udziałem wiernych będzie odprawiona, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie na cmentarzu z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób.

 

IX. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Wszelkie decyzje, dotyczące I Komunii św., zostaną podjęte w po Wielkanocy.

 

X. Triduum Paschalne

Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

UWAGA UWAGA!!!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemii w naszej ojczyźnie i w trosce o życie i zdrowie naszych parafian apelujemy aby odpowiedzialnie traktować zalecenie o pozostaniu w domach na czas określony przez kompetentne organa państwowe. Jednocześnie informujemy że zgodnie z wytycznymi księdza Ordynariusza:

           - zostają wstrzymane wszystkie spotkania dla bierzmowanych do odwołania

           - termin bierzmowania został zawieszony do odwołania

- zostają wstrzymane wszystkie spotkania dla dzieci i rodziców I komunijnych do odwołania

- zostają wstrzymane odwiedziny chorych do odwołania (z wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci)

- nie będzie Mszy św. i drogi krzyżowej w Sierakowie w czwartki o 16.00 do końca Wielkiego Postu (z wyjątkiem Mszy św. z zamówioną intencją)

- nie będzie Mszy św. i drogi krzyżowej w Łosinie w piątki o 17.00 do końca Wielkiego Postu

         - kolportaż Gościa Niedzielnego został wstrzymany do odwołania

 

Terminy transmisji Mszy św. Niedzielnych są podane w zarządzeniu ks. Biskupa Ordynariusza naszej diecezji z soboty 14 marca br. na stronie internetowej naszej parafii w zakładce aktualności.

Polecam wszystkich drogich parafian opiece Niepokalanej Wspomożycielki wiernych

ks. Wojciech Pettke SDB, proboszcz parafii Kobylnica

ZARZĄDZENIE KS. BISKUPA ORDYNARIUSZA Z SOBOTY 14.03.2020

Prośba do sióstr i braci, wiernych świeckich

Przypominam, że Msze św. oraz inne modlitwy, transmitowane przez środki masowego przekazu dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie zachęcam wszystkich diecezjan do godnego udziału w tych transmisjach, równocześnie nie wykonując żadnych innych czynności poza modlitwą.

 

Transmisje niedzielnych Mszy świętych:

o godz. 7:00 w TVP1 Msza św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

o godz. 9:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

o godz.       9:00 w PolsatNews Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej

o godz.       9:30 w Telewizji TRWAM Msza św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

o godz. 10:30 w Polsat Rodzina Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci

o godz. 11:00 na archwwa.pl, onet.pl oraz w TVN24 i Radiu Plus Msza św. z kościoła seminaryjnego w Warszawie

o godz.       13:00 Msza św. w TVP POLONIA

o godz.       19:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

 

Transmisje z kaplicy jasnogórskiej: jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/

 

Transmisje z diecezji:

Telewizja: Sanktuarium w Skrzatuszu - TV ASTA Piła – niedziela, godz. 12.00.

 

Transmisje w Internecie (także codziennie zgodnie z harmonogramem Mszy św.):

Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie – www.dobremedia.org – niedziela, godz. 11.00 i 20.00;

Sanktuarium św. Józefa w Słupsku – www.swjozefslupsk.pl – niedziela, godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30.

 

Nasze Dobre Media transmitują przez całą dobę adorację Najświętszego Sakramentu z kaplicy sióstr Klarysek w Słupsku i Domu Bożego Miłosierdzia z Koszalina, zachęcam do duchowej łączności: adoracja.net

 

Ważna informacja dotycząca transmisji z Eucharystii

Z uwagi na konieczność uszanowania godności Eucharystii, bez uprzednio uzyskanej zgody kurii biskupiej (rzecznik kurii biskupiej), nie wolno na własną rękę organizować transmisji Mszy św. w Internecie, podobnie jak w telewizji czy na antenie radiowej. Każda transmisja musi bowiem spełniać określone wymogi techniczne. Ważne jest również miejsce, z którego się transmituje, a także strona internetowa, na której taka transmisja byłaby dostępna.

 

W sytuacji, gdy niemożliwe jest odprawienie rekolekcji parafialnych, zapraszam wszystkich wiernych świeckich do wspólnego przeżycia naszych diecezjalnych „Rekolekcji na trudne czasy”. Będą one transmitowane na stronie Dobrych Mediów – dobremedia.org (także YouTube oraz Facebook) z koszalińskiej Katedry, codziennie o godz. 20:30, począwszy od niedzieli 15.03.2020 r. Również w każdą niedzielę o godz. 10:00, będzie też transmitowana Msza św. pod przewodnictwem Biskupa.

 

Na koniec zwracam się do Was Bracia i Siostry Diecezjanie o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Proszę, zainteresujcie się nimi, pomóżcie w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem.

 

Te wyjątkowe i trudne wydarzenia, wystawiające na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, mogą dać nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Proszę, zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei.

 

Ogarniając wszystkich, w tym trudnym czasie, szczególną modlitwą, w dniu 19.03.2020 r. w Uroczystość św. Józefa w naszym sanktuarium w Słupsku, odprawię Mszę św. i zawierzę naszą diecezję opiece św. Józefa. Msza św. będzie transmitowana przez Dobre Media.

 

 

 

Zapraszam Was Kochani Diecezjanie

do wspólnej modlitwy i wspólnego zawierzenia,

 

                           

 

 

+ Edward Dajczak

                                                                    Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dn. 14.03.2020 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZMAGAŃ DUCHOWYCH NA WIELKI POST

7 rad św. Jana Marii Vianeya - proboszcza z Ars do podjęcia walki duchowej z pokusami (skopiować link i otworzyć w przeglądarce)

https://www.youtube.com/watch?v=bXseuHgBfHw

UWAGA UWAGA!!! - OGŁOSZENIE SPECJALNE

Rozpoczęliśmy akcję pozyskiwania środków na budowę kaplicy w Bolesławicach. Zostały wydrukowane blankiety przelewów z możliwością dokonania dowolnej wpłaty na budowę. 

Bank Spółdzielczy w Sławnie filia w Kobylnicy

Numer konta: 37 9317 0002 0090 1554 2000 0020  z dopiskiem "Na budowę kaplicy w Bolesławicach"

 

Ponieważ każda złotówka jest na wagę złota od następnej niedzieli po Mszy św. w Bolesławicach będziemy rozprowadzać w cenie 5 zł „ciasteczko do niedzielnej kawy” – od kochającej żonki dla męża i od kochającego męża dla żonki. Panie gospodynie, które chciałyby upiec ciasto są proszone o kontakt z Panią Sołtys. Uzyskane środki również są przeznaczone na budowę naszej kaplicy.

O. AUGUSTYN PELANOWSKI - KU POKRZEPIENIU SERCA!

Rozmowa z o. Augustynem Pelanowskim paulinem, przeprowadzona w lutym 2017 roku w ramach zbierania materiałów do filmu "Proroctwo". poniżej link. Zapraszamy do obejrzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=770B_px7xtI

Najnowsze wieści z parafii

Niech  Pismo Święte towarzyszy nam każdego dnia w każdej modlitwie. Nie rozstawajmy się z najwspanialszym listem Boga do człowieka.

http://biblista.pl/

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
28 marca 2020

(88. dzień roku)

Święta

Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
792258

Wyszukiwanie

Ksiądz Generał w Szczecinie

 

 

 

Pogoda na najbliższe dni