Msze Święte

KOBYLNICA

Msze św. w niedzielę

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

Msze św. w dzień powszedni
9:00 i 18:00

Podczas Mszy św. jest

możliwość przystąpienia do spowiedzi


ŁOSINO

Msza św. w niedzielę

9:00


SIERAKOWO

Msza św. w niedzielę

10:30

Msza św. w czwartek

16:00


BOLESŁAWICE

 

 

Kontakt

Kancelaria parafialna czynna w:

Podana godzina jest orientacyjna - kancelaria jest czynna po Liturgii wieczornej 

Poniedziałek w godzinach 18:30-19:00

Środę w godzinach 18:30-19:00

Piątek w godzinach 18:30-19:00

W czasie kolędy pn, śr, pt 9:30-10:30

 

Dane kontaktowe:

 ul. Główna 65

76-251 Kobylnica

 

Nr telefonu: 59 842 90 29


Nr konta parafialnego:
BS Sławno Filia w Kobylnicy
nr 16 9317 0002 0090 1554 2000 0010

Polecamy

Ogłoszenia ministranckie

Chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami,

zachęcamy do podjęcia tej służby Panu Jezusowi.

Można zapisać się na zbiórce

w poniedziałki, o godzinie 15.30 w Oratorium.

 

Zbiórki ministranckie odbywają się w poniedziałki w godz. 15.30 - 17.10.

Vademecum ministranta

I. POSTAWY I GESTY LITURGICZNE

 

Postawa stojąca - znak świadomego uczestnictwa i zaangażowania.

ministrant1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postawa siedząca -wyraża skupienie, sprzyja rozważaniu Słowa Bożego, przypomina o bliskości Chrystusa, który ze swymi uczniami codziennie zasiadał do stołu.

 

 

 

Postawa klęcząca - znak adoracji i wyznania, że Bóg jest Panem i Królem, a także wyraz błagania i pokuty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gest podniesionych rąk - gest uwielbienia i otwarcia na łaskę Bożą.

Znak pokoju - oznacza pojednanie, braterstwo i miłość nadprzyrodzoną.

Znak krzyża - wyznanie wiary w Boga Trójjedynego.

Przyklęknięcie - wyraża cześć, adorację i uniżenie przed Bogiem.

Ukłon - wyraża szacunek i cześć.

Aspersja - pamiątka chrztu świętego.

Uderzenie w pierś - znak pokutnego usposobienia i żalu za grzechy.

Postawa leżąca - znak pokory i modlitwy.

 

II. NACZYNIA LITURGICZNE

 

Ampułki -naczynia w których podaje się wino i wodę podczas Eucharystii.

 

 

 

 

 

 

Custodia - w niej przechowuje się Hostię przeznaczoną do wystawienia w monstrancji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyborium -naczynie do przechowywania poświęconej Hostii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trybularz -metalowa puszka w której spala się kadzidło.

 

 

 

 

 

 

 

Łódka (navicula) -naczynie przeznaczone do przechwywania kadzidła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melchizedek -otwierany uchwyt w kształcie księżyca do prztrzymywania Hostii w custodii i monstancji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monstrancja -drogocenne, ozdobne naczynie w którym umieszcza się Hostię do adoracji lub niesienia w procesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patena komunijna -naczynie trzymane przez ministranta podczas komunii, chroniące przed upadkiem Ciała Pańskiego na ziemię.

 

 

 

 

 

 

Pyxis -naczynie służące do przenoszenia Ciała Pańskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Vasculum -naczynie na wodę do obmycia rąk kapłana z drobinek Hostii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kociołek -naczynie z uchwytem przeznaczone na wodę święconą.

 

 

 

 

 

Patena kielichowa -metalowy talerzyk, pozłacany, na którym kładzie się Hostię w czasie mszy.

 

 

 

 

 

 

 

Patena głęboka -naczynie na Hostie rozdawane wiernym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielich -naczynie ze szlachetnych metali, używanie do konsekracji wina podczas Eucharystii.

 

 

 

Kilka słów o LSO...

Termin łaciński ministrare oznacza "służyć, pomagać". Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta świadomość nas umacnia. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe.

X Przykazań ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
27 stycznia 2022

(27. dzień roku)

Święta

Czwartek, III Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Anieli Merici, dziewicy

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
20165

Ksiądz Generał w Szczecinie

 

 

 

Wyszukiwanie

Pogoda na najbliższe dni